Het privacybeleid van St. Fietsmaatjes Zoeterwoude
St. Fietsmaatjes Zoeterwoude stelt zich ten doel om mensen die dat zelf niet meer kunnen (‘gasten’) mee naar buiten te nemen op de elektrisch ondersteunde duofietsen van de Stichting. Hiertoe heeft de Stichting ‘vrijwilligers’ die de gasten mee naar buiten nemen op de duofiets.

St. FietsmaatjesZoeterwoude hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gasten en vrijwilligers en die van andere relaties (sponsoren, stakeholders, contacten). Persoonlijke gegevens worden door St. FietsmaatjesZoeterwoude dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. St. FietsmaatjesZoeterwoude houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

In dit privacybeleid staat beschreven welke principes St. FietsmaatjesZoeterwoude hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. 

Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen van St.Fietsmaatjes Zoeterwoude waarin persoonsgegevens voorkomen.