Fietsen

U houdt van fietsen maar door omstandigheden gaat dat niet (meer). Zeker als de zon schijnt, lijkt het u heerlijk om gemiddeld eens per veertien dagen nog eens een tochtje te maken. Onze duofiets heeft elektrische trapondersteuning, waarbij de vrijwilliger stuurt en trapt en u als gast in uw eigen tempo kunt meetrappen als u dat wilt. De duofiets is erg stabiel en veilig voor iedereen.

Veiligheid en gedrag

Het bestuur van Fietsmaatjes zorgt er voor dat u in alle opzichten veilig met een goed getrainde vrijwilliger op de duofiets mooie ritten kan maken. Daarvoor worden de fietsen goed onderhouden en met de vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over de omgang met onze gasten. Voor meer informatie kunt u het document Gedragscode Fietsmaatjes LLd downloaden.
Mocht er sprake zijn van ongewenst gedrag dan kunt u daarvan melding maken bij een van de bestuursleden van Fietsmaatjes LLd of bij de vertrouwenspersoon. Voor meer informatie over de meldingsprocedure kunt u het document Meldingsprocedure Ongewenst Gedrag downloaden.

Vergoeding en aanmelding

Wij vragen van onze gasten een kleine vergoeding van €3 per rit. Zij kunnen hiervoor een vijf-rittenkaart aanschaffen en het bedrag van €15 voor 5 ritten over (laten) maken op onze rekening NL64 RABO 0314 2596 00 t.n.v. Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp onder vermelding van de naam van de gast en gastnummer. Wilt u meedoen of het gewoon een keer gratis willen proberen? Mail dan uw naam, adres en telefoon naar contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl. U kunt ook alvast dit Deelnemersformulier Gast (laten) invullen, scannen en als bijlage meesturen. Een van de coördinatoren van de wijk waarin u woont neemt dan contact met u op voor uitleg en intake.