Onze missie

De Stichting Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp is op 23 november opgericht bij notaris De Vries in Leiden met als doel met mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen, lekker naar buiten te gaan door samen met een vrijwilliger te fietsen op een elektrisch ondersteunde duofiets. Het is samen actief en buiten bewegen en genieten! Het gaat dan om ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of tijdelijke beperking en om zieken.

Fietsmaatjes beoogt hiermee de zelfredzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken of tegengaan, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en cohesie in de wijk te bevorderen.

Voor ons beleid zie: het Jaarverslag 2022 (Oudere jaarverslagen zijn te downloaden via onze download pagina)

Huidige Situatie (2023)

In 2023 beschikt Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp over 20 duofietsen, waarmee onze 310 vrijwilligers jaarlijks 4000 ritten maken met onze 420 gasten. Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp is inmiddels een bekend gezicht in onze regio en is ook ondersteunend en wervend aanwezig bij vele lokale evenementen zoals de Singelloop, de Sinterklaasintocht en de Santa Run. Financieel worden wij voor onze onderhoudskosten ondersteund door de Gemeente Leiden en Gemeente Leiderdorp via Incluzio. En wij kunnen rekenen op bijdragen van sponsoren en donaties om ons fietsenpark op de weg te houden en op termijn te vervangen.

In 2022 is de Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland opgericht waarbij wij ons actief hebben aangesloten. Gezamenlijk hebben we een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd die leidend zijn voor de lokale fietsmaatjes. De Vereniging vervult de platformfunctie voor alle aangesloten lokale Fietsmaatjes (inmiddels 28), behartigt de belangen van lokale Fietsmaatjes naar de externe stakeholders (o.a. landelijke sponsoren, fietsfabrikanten, verzekeraars), wisselt onderling ervaringen uit en helpt elkaar bij het zoeken naar oplossingen voor lokale problemen. 

 

Bestuur:
Bestuursleden(v.l.n.r.):

Aandachtsfunctionarissen:

  • Fondsenwerving:  Ben Crul, Egied Mullenders
  • PR, communicatie:  Ben Crul, Wim Schellekens
  • Rooster : Willem van Schie
  • Fietsen, stallingen, fietsverzekeringen: Harry Tuinhof
  • Gasten en vrijwilligersbestand: Barry van der Zeeuw
  • Beheer contactmail contact@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl of contact@fmlld.nl : Carla Kramer
  • Website, ICT :  Mark Lamers