Downloads, klik op om het downloaden te starten

Categorieen:

1 – Vijf rittenkaart
2 – Jaarverslagen e.d.
3 – Nieuwsbrieven
4 – Folders en brochures
5 – Formulieren
6 – Handleidingen voor vrijwilligers


1 – Vijf rittenkaart:

De kaart zelf heeft geen waarde en is alleen een hulpmiddel om het aantal gereden ritten bij te houden.
Voor elke 5 keer fietsen maakt u zelf € 15 over naar: NL64 RABO 0314 2596 00 t.n.v. Fietsmaatjes Leiden Leiderdorp onder vermelding van de naam van de gast en gastnummer of u geeft € 15 mee aan uw fietsmaatje.

Vijf rittenkaart

2 – Jaarverslagen en beleidsplannen:

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Beleidsplan 2017

3 – Nieuwsbrieven:

Binnenkort beschikbaar

4 – Folders:

Binnenkort beschikbaar

5 – Formulieren:

Deelnemersformulier gast

Formulier om u aan te melden als gast


Deelnemersformulier vrijwilliger

Formulier om u aan te melden als vrijwilliger


6 – Handleidingen voor vrijwilligers:

Werkwijze vrijwilligers (past nu op 2 pagina’s)

Handleiding roosterprogramma vrijwilligers

Instructieformulier vrijwilliger