Meldingsprocedure ongewenst gedrag voor gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp (Fietsmaatjes LLd)

Deze meldingsprocedure voor ongewenst gedrag is gericht op gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes LLd.
Fietsmaatjes LLd staat voor goede omgangsvormen, respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid (zie gedragscode Fietsmaatjes LLd).

Alle informatie die een gast of vrijwilliger verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt — als daar eventueel aanleiding voor is — alleen met toestemming van de gast of vrijwilliger met derden gedeeld.
Wat wordt verstaan onder ongewenst gedrag?
• geweld en agressie
• bedreiging
• discriminatie
• pesten
• seksueel grensoverschrijdend gedrag
• machtsmisbruik

Waar meldt u ongewenst gedrag?
Bij ongewenst gedrag kunt u contact opnemen met een de voorzitter van het bestuur van Fietsmaatjes LLd bencrul@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl of met de vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes LLd vertrouwenspersoon@fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl

Wat gebeurt er met uw melding ongewenst gedrag?
• Het kan zijn dat u als gast of vrijwilliger besluit dat bespreking van het incident voor u voldoende is en dat er verder helemaal niets met deze melding gebeurt.
• U wilt graag dat er iets met de melding gedaan wordt, maar u wilt anoniem blijven. De melding staat bij het bestuur of vertrouwenspersoon geregistreerd. In geval van meerdere onafhankelijke meldingen met betrekking tot dezelfde persoon, wordt er actie ondernomen.
• Na overleg met het bestuur of vertrouwenspersoon overweeg u om een officiële klacht in te dienen (niet anoniem). U geeft het bestuur of vertrouwenspersoon toestemming om te onderzoeken welke mogelijkheden daartoe het best is.