Bij de drie Leidse burgerinitiatieven die zich op 25 april in het stadhuis aan een delegatie uit Ethiopië presenteerden hoorde ook Fietsmaatjes. De gemeente had ons uitgenodigd. De groep van 18 mensen – in Ethiopië verantwoordelijk voor de capaciteitsopbouw van lokale overheden – bracht een bezoek aan Leiden als onderdeel van een werkbezoek aan Nederland. Begeleid door de Vereniging Nederlandse Gemeentes waren zij vooral geïnteresseerd in praktische voorbeelden van burgerparticipatie in lokale overheden. Hoe de gemeente omgaat met haar inwoners en hun initiatieven. Behalve het aanhoren van het initiatief ‘Burgertop’ werd een bezoek gebracht aan een tweede Leids initiatief: de makeover van Runderplein. Op onze fiets 2 en 3 konden Ethiopiërs op de gastenplek – onder veel bekijkt – meerijden. Enkelen van hen hadden nog nooit op een fiets gezeten. Terug op het gemeentehuis was het de beurt aan Ben om met een powerpointpresentatie  over Fietsmaatjes te vertellen. Bike mates, Bicycle friends, Bike buddies; het mocht allemaal.  Kenmerkend van de drie succesvolle gekozen initiatieven was dat ze allemaal binnen één jaar van de grond zijn gekomen, volkomen draaien op vrijwilligers, de projectleider vanuit de burgerij en niet vanuit de ambtenarij komt, maar dat de gemeente wel faciliteert op aangeven van de initiatiefnemers. Dat laatste past bij burgerparticipatie die de gemeente Leiden tot beleidsprioriteit benoemd heeft. (BC)