Het volledige college van Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp kreeg op 24 oktober vrijwilligersinstructie op de duofietsen van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp: ‘Wij vinden dit zo’n prachtig initiatief en het past volledig past binnen ons welzijns-, ouderen- en gezondheidsbeleid. Daarom wilden we niet alleen in woord en beleid, maar ook in daad, dus zélf actief als vrijwilliger gaan deelnemen. Natuurlijk hopen we dat goed voorbeeld goed doet volgen’, verwoordde burgemeester Laila Driessen de motivatie van het college van B&W. De wethouders Kees Wassenaar en Olav Mc Daniel kregen de smaak zo te pakken dat ze als ultieme vaardigheidstest met de duofiets ook nog het parkeerdek op het dak van het gemeentehuis beklommen. Burgemeester en wethouders worden nu gekoppeld aan een of meer bij Fietsmaatjes aangemelde  gasten uit hun gemeente.  Een unieke gelegenheid om met minder mobiele burgers uit hun gemeente ervaringen uit te wisselen  en tegelijkertijd nog aan de eigen conditie te werken.