Nu de duofietsen voorlopig in de stalling moeten blijven, proberen we toch (telefonisch) contact te houden met onze gasten. Een van onze vrijwilligsters plakt papieren tulpen op de ramen van haar gasten om het gemis van de bloeiende bollenvelden toch enigszins te compenseren.