Op zijn eigen verzoek heeft Bram van Mameren van zijn Fietswachtjob een duobaan gemaakt. Als de nieuwe stalling bij Schouwenhove gereed is, verhuist er weer een fiets van Bike Totaal naar daar, dus dan staan daar drie fietsen om te verzorgen.  Naast Bram van Mameren zal Wim van Gulik de taak van fietswacht vervullen. Wim van Gulik is vrijwilliger én heeft zelf een Fun2Go voor rijden met zijn echtgenoot. Dus kennis genoeg.