De EleganTrunners hebben onlangs in estafetteverband de 11 stedentocht gelopen. De 4 teams van in totaal 45 personen hebben geld overgehouden en schenken dat dan aan een goed doel. De deelnemers vonden Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp een mooi doel en hebben via onze vriendenpagina een bedrag van € 555 gestort. Wij zijn daar heel erg blij mee en bedanken de EleganTrunners voor hun gulle donatie.

Bericht van het bestuur 25 september 2021

Het kabinet heft per 25/9 de verplichting op om 1½ meter afstand te houden (maar beveelt het afstand houden nog wel aan). Dit betekent voor ons dat de verplichting om op onze duofiets te fietsen met het tussenscherm ook vervalt. De vrijwilliger zal steeds in overleg met de gast moeten bepalen of zij met of zonder scherm willen gaan fietsen. In het Rooster zal aangegeven worden welke fietsen met / zonder of met afneembaar keuzescherm zijn uitgerust.

Aan dit formele standpunt wil het bestuur graag nog het volgende toevoegen:

Door het huidige besmettingsniveau is de kans om een besmet persoon tegen te komen nog steeds aanwezig. Ook al zijn we (vrijwel allemaal?) gevaccineerd en worden we niet meer ernstig ziek, we kunnen toch nog steeds besmet worden en dan ook anderen besmetten. Daarbij komt dat we (bijna) allemaal in de kwetsbare categorie zitten en dat geldt met name voor onze gasten. 

Op de duofiets zitten we erg dicht op elkaar. Doordat we met elkaar praten met de gezichten naar elkaar toe, kunnen we elkaar al snel besmetten. Na vaccinatie is die kans gelukkig niet groot, maar toch nog steeds aanwezig.
Op grond van deze overwegingen geeft het bestuur daarom in overweging om – in goed overleg met jullie gast – voorlopig nog met een tussenscherm te blijven rijden. Een belangrijk principe voor het bestuur is het voorzorgprincipe: better safe than sorry! Maar verplicht is het tussenscherm dus zeker niet meer. Andere overwegingen als verstaanbaarheid en beter zicht op het verkeer zijn echter ook relevant.

Ten overvloede: als vrijwilliger of gast griepachtige verschijnselen heeft, wordt er niet gefietst!

In het roosterprogramma zal bij de fietsen worden vermeld welke zonder scherm en welke met (afneembaar) scherm zijn uitgerust.

Vrijdag 10 september staan we met een aantal duofietsen op de beweegdag van Clubhuis de Derde Helft in Leiderdorp op het sportpark de Bloemerd.

Op zaterdag 11 september zijn we aanwezig op het Vitaliteitsfestival bij winkelcentrum Stevenshof in Leiden.

Bij beide evenementen verstrekken we informatie over Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp en kunnen mensen een proefritje maken op de duofiets. Ook kan men zich aanmelden als vrijwilliger of gast.

Nieuwsbrief 35: augustus 2021 staat online en is terug te vinden in het nieuwsbrievenarchief. Ook alle vorige edities zijn daar te vinden.

Met ingang van 1 september krijgt fiets 18 een nieuwe standplaats bij de verbouwde serviceflat Schouwenhove. Bij Schouwenhove staan al de fietsen 1 en fiets 6 gestald en is Wim van Gulik al aangesteld als fietswacht voor de drie fietsen, naast Bram van Mameren.
Fiets 18 stond hiervoor gestald bij BikeTotaal van Hulst in de Stevenshof.

Je moet een widget, rij of vooraf gebouwde lay-out toevoegen voordat je hier iets ziet. :)

Dirk van der Zeeuw is de nieuwe fietswacht van de fietsen 3 en 14 die op de Haagweg gestald staan. Hij neemt de functie over van Hans Reijnders die het te druk heeft. Dirk was al fietswacht van fiets 16 die op de Haagse Schouw staat.

Met ingang van 1 oktober 2021 wordt Monique van der Meijden penningmeester bij Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. Zij gaat de functie samen doen met Willem van Schie die de functie al bijna 5 jaar heeft vervuld. Willem gaat het wat rustiger aan doen en wordt 2e penningmeester.

“Ik vind het doel van fietsmaatjes mooi. Mensen wat bewegingsvrijheid geven en laten genieten. Verder hebben de gedrevenheid en de enthousiaste verhalen van Ben en Willem me geïnspireerd.. Ik wil graag onderdeel uitmaken van deze club.”

Wij zijn in ieder geval blij met haar komst en heten haar van harte welkom.

Op zijn eigen verzoek heeft Bram van Mameren van zijn Fietswachtjob een duobaan gemaakt. Als de nieuwe stalling bij Schouwenhove gereed is, verhuist er weer een fiets van Bike Totaal naar daar, dus dan staan daar drie fietsen om te verzorgen.  Naast Bram van Mameren zal Wim van Gulik de taak van fietswacht vervullen. Wim van Gulik is vrijwilliger én heeft zelf een Fun2Go voor rijden met zijn echtgenoot. Dus kennis genoeg.

Het bestuur heeft Philomeen Weijenborg voorgedragen als nieuw bestuurslid van FMLLD. Voorlopig zal zij op haar eigen verzoek nog geen eigen portefeuille beheren. Philomeen is gepensioneerd arts van het LUMC en sinds december 2020 vrijwilliger bij FMLLD. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester telt het bestuur 3 leden.
Het bestuur wenst Philomeen veel succes en plezier bij haar nieuwe functie.

We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief samengesteld vol met interessante feiten. Kijk voor deze en alle vorige nieuwsbrieven in ons nieuwsbrievenarchief